Какво е CMS (система за управление на съдържанието) ?

Системата за управление на съдържанието (CMS) е компютърно приложение, което служи за създаването и модифицирането на онлайн съдържание.

Характеристиките на CMS се различават значително. Повечето CMS включват уеб базирано публикуване, управление на формати, редактиране на история и контрол на версиите, индексиране, търсене и извличане. По своята същност системите за управление на съдържанието подкрепят отделянето на съдържанието и представянето.

Системата за управление на уеб съдържание (WCM или WCMS) е CMS, предназначена да поддържа управлението на съдържанието на уеб страниците. Най-популярните CMS са също WCMS. Уеб съдържанието включва текст и вградени графики, снимки, видео, аудио, карти и програмен код (например за приложения), които показват съдържание или взаимодействат с потребителя.

Тези системи са много удобни за изработка на уебсайт или изработка на онлайн магазин.

Такава система за управление на съдържанието (CMS) обикновено има два основни компонента:

Приложението за управление на съдържанието (CMA) е интерфейсът (административен панел), който позволява на администратора, дори с ограничен опит, да добавя, променя и премахва съдържание от уебсайт без намесата на уеб администратор.

Приложението за предоставяне на съдържание (CDA) събира тази информация и актуализира уебсайта.
Цифровите системи за управление на активи са друг вид CMS. Те управляват неща като документи, филми, картини, телефонни номера и научни данни. CMS могат да се използват и за съхраняване, контролиране, преразглеждане и публикуване на документация.

Въз основа на статистически данни за пазарния дял, най-популярната система за управление на съдържанието е WordPress, използвана от над 27% от всички уебсайтове в интернет и от 59% от всички уебсайтове, използващи известна система за управление на съдържанието. Популярните системи за управление на съдържанието включват WordPress, Joomla и Drupal, за онлайн магазин Opencart, Magento, Prestashop, WooCommerce и много други.
Системите за управление на съдържанието често съдържат следните функционалности:

– SEO-удобни URL адреси
– Интегрирана и онлайн помощ
– Модулност и разширение
– Потребителска и групова функционалност
– Промяна на дизайна
– Инсталиране и надстройка на модули
– Интегрирани регистрационни файлове за одит
– Съответствие с различни рамки и стандарти за достъпност, като WAI-ARIA

Педимства
Намалена нужда от кодиране
Способността да се създаде единна система
Контрол на версиите
Редактиране на разрешение за управление

Недостатъци
Ограничена или никаква възможност за създаване на функционалност, която не е предвидена в CMS (напр. Оформления, уеб приложения и т.н.)
Повишена нужда от специален опит или обучение