SI ERP – Специализиран софтуер, предназначен за цялостно управление на дейността на производствени предприятия.

sierp