Софтуер по поръчка

Създаване на специализиран уеб базиран софтуер за нуждите на малкия и среден бизнес.

SI CARS – Специализиран софтуер, предназначен за управление на дейността на автокъща.

SI ERP – Специализиран софтуер, предназначен за цялостно управление на дейността на производствени предприятия.

SI GRAIN – Специализиран софтуер, предназначен за зърнопроизводители и търговци.

SI CMS – Специализиран софтуер, предназначен за управление на съдържанието на уеб сайт.

Софтуер по поръчка