SIERP


Производство, монтаж и ремонт.

Софтуер, разработен в помощ на производствените предприятия.

Той съдържа модули за:

1. Контрол на достъпа – Проследяване за спазване на работно време и вписване на персонала;

2. Производство в детайли – импортиране на детайли и персонално проследяване на производственият процес;

3. Дейности в детайли – импортиране на задачи за изпълнение в чеклист и репорт относно обема на извършената работа от всеки служител;

4. Потребители в детайли – документи, начало и край на трудов договор, заплати, заработки и други;

5. Клиенти – Създаване на списък с клиенти и контакти към тях, забележки, файлове;

6. Инструментална (склад) – Пълен списък на наличните инструменти. Всеки един инструмент се зачислява персонално, като се поема персонална отговорност от служителя и така се спира груповата безотговорност;

7. Транспорт – Добавя се целият наличен автопарк с всички съпътстващи неща като винетки, прегледи, гуми и т.н.;

8. Заплати – заплатите се изчисляват на база изработени часове и продукция;

9. Присъствия – цветна легенда за отбелязване на присъствия по обекти;

10. Фишове – разпечатване на фишове с разширена информация за запори, заеми и други;

11. Отпуски – искане за отпуск, одобрение и прикачане на файл с искането;

12. Заеми – вътрешни заеми към служители;

13. Аванси – двустепенно изплащане на трудово възнаграждение;

14. Болнични – болнични и прикачане на файлове за изграждане на архив; 

15. Обекти – добавяне на обект,  технически ръководител, служители, справка за изработени часове на конкретен обект.