SIGRAIN


 

Какво е SIGrain ?

SIGrain е софтуерен продукт предназначен за търговци на зърнени култури и земеделска продукция.
Със SIGrain може да ръководите изцяло Вашият бизнес. Той Ви дава възможност да следите всички покупки, продажби, касови и банкови операции и наличности, баланси, търговци, контрагенти, транспортни фирми, комисионери на Вашата компания.
SIGrain има функция за лесно и удобно издаване на фактури, инвойси и ЧМР като ги изпращате с 1 клик.
SIGrain може бъде доработван и интегриран с други софтуерни продукти.

Защо да използваме SIGrain?

► Спестява Ви време, а това е най-ценния ресурс в наши дни.
► Показва баланса на фирмата в реално време.
► Можете да следите търговците си.
► Намалява риска от грешки в изчисленията.
► Показва кой, колко и от кога дължи стока или пари.

Основни функционалности

СДЕЛКИ
▸ Добавяне на приход/разход.
▸ Разпечатване на приходен/разходен ордер с всички нужни
▸ Общ преглед на всички сделки.
▸ Добавяне и редакция на сделки.
▸ Добавяне на транспорт и всякакви други разходи към сделките.
▸ Обединяване на сделки.
▸ Приключване и архивиране на сделки.
▸ Въвеждане на фактури от доставчици.

КАСОВА НАЛИЧНОСТ
▸ История и редакция на всички добавени касови наличности.
▸ Издаване на фактури.
▸ Издаване на приемо-предавателнни протоколи.

БАНКОВА НАЛИЧНОСТ
▸ История и редакция на всички транзакции в системата.
▸ Добавяне на банкови транзакции.

ФИРМИ
▸ Общ преглед на всички фирми.
▸ Добавяне и редакция на контрагенти: продавачи, купувачи, транспортни фирми, комисионери и др.
▸ Добавяне на чуждестранни контрагенти по държава.

СТОКИ
▸ Добавяне и редакция на търгувани стоки и суровини.
▸ Въвеждане на характеристики на стоките

ТРАНСПОРТ
▸ Добавяне на транспортни фирми.
▸ Добавяне на шофьори към транспортните фирми.
▸ Добавяне на камиони.

ПЛАЩАНИЯ
▸ Преглед и редакция на всички сметки по сделките: разход, приход, платено, салдо.
▸ Добавяне на частично плащане по сделки.

СПРАВКИ
▸ Справки по сделките от дата до дата.
▸ Възможност за най-различни справки.
▸ Изчисляване на разходи.
▸ Изчисляване на печалба.

ДДС
▸ Сметка за възстановяване на ДДС по сделки.
▸ Текущо ДДС.

БАЛАНС
▸ Баланс по фирми.
▸ Дължими суми или стока по контрагент.
▸ Преглед на салдо по стока или сума
▸ Печат на кредитно известие.
▸ Обща сметка по всички контрагенти.
▸ Комунални сметки и фактури.

АРХИВ
▸ Пълен архив на всички сделки в системата.

ПЕЧАЛБА
▸ Изчисление на печалбата на дружеството за период.

СКЛАД
▸ Добавяне, редакция и изтриване на множество складове.
▸ Възможност за заприхождаване в склад.
▸ Определяне на средна цена на стоката в склада.
▸ Добавяне разходи в склада.